Bestellen: WordPress as a Service

CAP5 B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57749140. Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van CAP5 B.V. zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij KvK Midden-Nederland onder nummer 30174840.