DevOps

Consulting and implementation

Cloud

Platform & application design

Cloud

Platform & application design

Data

Warehousing and management

Business

Digital transformation consulting

Business

Digital transformation consulting

DevOps: Consulting and implementation

Alhoewel de term DevOps meer gaat over team cultuur wordt daar veelal CI/CD of GitOps mee bedoeld. CI/CD is een praktische aanpak voor proces sturing bij software deployment. Wat men hiermee realiseert is het opzetten van een zogenaamde deployment pipeline. Feitelijk is dit een aaneenschakeling van opeenvolgende stappen in het proces dat het uitrollen van een nieuwe applicatie (versie) beschrijft. Als de stappen in dit proces helder omlijnd worden kan een groot deel volledig geautomatiseerd plaatsvinden. Een dergelijke aanpak heeft vele voordelen.

 • Minder operationele kosten en daardoor makkelijker te outsourcen
 • Minder developer uren, waardoor developers meer tijd kunnen besteden aan daadwerkelijke softwareontwikkeling
 • Minder bugs die productie bereiken, dus geen ‘last minute’ fixes en meer stabiliteit
 • Men kan hierdoor sneller klantverzoeken inwilligen en nieuwe features realiseren
 • Door CI/CD toe te passen is het resultaat van een upgrade op productie zeer nauwkeurig te voorspellen.

 

Meer weten over DevOps en de invloed van Management?

Lees: Management: Docker, de taal op het snijvlak van operations en development

Of vraag een Business intake aan.

Cloud: Platform & application design

Het onderhouden van applicaties en internet services moet vandaag de dag steeds flexibeler kunnen. Men wil groeimogelijkheden, beter data beheer en liefst de mogelijkheid tot snelle uitbreiding. En dat ook nog eens conform AVG wetgeving, getoetst aan DPIA of andere normenkaders. Door bij je applicatiearchitectuur de juiste logische domeinen te introduceren in zowel onderliggende fundering als de software zelf is een goede opzet binnen handbereik.

Je wilt immers dat je bedrijfsprocessen de techniek dicteren en niet andersom. Wat je minimaal verlangt van je (cloud) infrastructuur maar niet allemaal zelf wil regelen:

 • Hybride implementatie, on-site en off-site veilig geintegreerd
 • Security, privacy en normen kader compliancy
 • Pay and grow as you do, op/afschalen al naar gelang je behoefte
 • Standaardisatie en efficiency, verlaging van issues en verhoging van effectiveit
 • Ontzorging en consultatie, Geen beheer zorgen en advies over de beste koers

 

Meer weten over continuïteit in relatie tot cloud- en software platformen?

Lees: Dataverlies versus niet beschikbaar zijn van data

Of vraag een Business intake aan.

Data: Warehousing and management

Er loopt steeds meer informatie door een bedrijf heen die op de juiste plek zeer nuttig kan zijn. Het geeft, mits correct verwerkt, een goede representatie van de verschillende processen binnen je bedrijfsonderdelen.
Tevens dient veel data uit de diverse bedrijfsprocessen als input voor andere afdelingen. Zo kan je van een marketing campagne bijvoorbeeld de toename in platform gebruik vaststellen. Door data driven management kan men geïnformeerd beslissingen nemen en sturen op de output van je processen. De voordelen van een datawarehouse:

 • In combinatie met professionele tools als grafana, dataiku, tableau of looker heb je visueel inzicht in je proces informatie
 • Omdat data geordend verwerkt is, zijn cyclische rapportages voor jou of je klanten altijd op te leveren met een druk op de knop
 • Je kan snel het stagneren van je processen in het bedrijf vaststellen en tijdig ingrijpen alsook je capaciteitsplanning hierop afstemmen
 • Door informatie in een datawarehouse op te slaan heb je een middel om gecontroleerd toegang te verschaffen, verbeter je de uitkomst van een DPIA en voldoe je beter aan privacy wetgeving

 

Meer weten over het opzetten van een data warehouse?

Lees: Project casus: Implementatie datalakeserver (aka datawarehouse)

Of vraag een Business intake aan.

Business: Digital transformation consulting

Bedrijfsprocessen worden vandaag de dag allemaal ondersteund door techniek. Een gezond fenomeen want daarmee maak je tijd vrij voor andere zaken. Het is wel zo dat de techniek een middel hoort te zijn en geen doel op zich mag worden. Dit klinkt logisch maar vereist dat je je processen in kaart moet hebben gebracht. De ervaring leert dat bij het uitvoeren van digitale transformaties of automatisering snel duidelijk wordt waar zaken niet eenduidig uitgewerkt zijn. Door deze aspecten aan te pakken kan proces stagnatie verlaagd en volgordelijkheid ten behoeve van levering verbeterd worden.

 • Processen beter op elkaar aansluiten, en zuiniger met (human) resources omgaan
 • De-duplicatie en centralisatie van gegevens voor effectiever leveren
 • Inzage in proces rendement voor geïnformeerde aansturing
 • Verbeterde process continuïteit en minder stagnatie
 • Zicht op beveiliging en privacy door opzet van logische domeinen

 

Weten hoe een project verloopt dat verandering in bestaande processen aanbrengt?

Lees: Project casus: Grafana dashboard autoprovisioning en monitoring

Of vraag een Business intake aan.

Projecten en publicaties

Why you should version your software (and not pin it)

Why you should version your software (and not pin it)

Server upgrades are a mandatory aspect of keeping your IT infra healthy, but it becomes a bit tricky if you version your application stacks. You do that of course because you are smart 😉. I recently did a production OS upgrade for a customer. To keep full control and...

Lees meer

Onze klanten